Welkom bij Evangelische Boekwinkel Drachten

Het begin... 

De grote belangstelling voor een boekentafel in de Pinkstergemeente was in 1974 de aanleiding voor het openen van de Evangelische Boekwinkel in Drachten. Het initiatief bleek een schot in de roos. 

Toch was aanvankelijk de aanloop in de winkel aan de Geelgorsstraat niet overweldigend. Veel mensen wisten niet dat het een interkerkelijk initiatief was en verkeerden in de veronderstelling dat het een winkel van de Pinkstergemeente was. Bovendien had het beheerdersechtpaar moeite om de continuïteit te waarborgen. Na een jaar werden vrijwilligers gezocht en Carla Tom was een van hen. Daardoor konden de openingstijden worden verruimd. Langzaam maar zeker kwam de loop erin.  

"De aanleiding voor een speciale boekwinkel was dat de gewone boekhandels vrijwel geen evangelische boeken meer verkopen."  

De Evangelische Boekwinkel groeide langzaam maar zeker uit haar jasje. Bij toeval stuitte Carla Tom op een ander pand en namelijk de voormalige winkel van muziekhandel Haarsma aan de Houtlaan te Drachten. Met de ingebruikname, in 1991, van de nieuwe winkel zijn we een zelfstandige stichting geworden. Het verspreiden van het evangelie in welke vorm dan ook is het doel van de stichting. 

Na 39 jaar heeft Carla in juni 2014 afscheid genomen van haar 'levenswerk. Anjo Bakker volgde haar op als nieuwe directeur.